Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

18:24
9897 9d09 500

May 21 2017

21:27
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
17:29
8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viaimpressive impressive

April 07 2017

22:17
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaolakocie olakocie

April 04 2017

20:44
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire viakoralina koralina

March 27 2017

19:25
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viauciekam uciekam

March 25 2017

19:02
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viauciekam uciekam
18:53
8474 bc25
Reposted fromrol rol viaolakocie olakocie

March 15 2017

16:44
4515 1445

gabbigolightly:

Reading, 1986 by Guy Le Baube

Reposted fromLittleJack LittleJack viapanimruk panimruk

March 02 2017

11:25
7945 fd85
Reposted fromgoetze goetze viaimpressive impressive

February 25 2017

09:21
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk

February 24 2017

14:34
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"

February 22 2017

18:03
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viaaynis aynis
11:30
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli viapiehus piehus

February 21 2017

11:57
2744 d80c
Reposted fromweightless weightless viaolakocie olakocie

July 09 2015

17:52
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viakarr4mba karr4mba

July 08 2015

10:59
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viadmnkam dmnkam

July 06 2015

18:45
7670 3477
Reposted fromtwice twice viapanimruk panimruk
15:29

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

June 25 2015

18:00
        * * *
Jest mi mdło
boli mnie głowa
zeschły mi wargi
to żaden wiersz
po prostu chcę
żebyś wrócił ”
— Szymanowicz (1966)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl