Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

07:14
7447 b8b4 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
07:13
9967 4504 500
Reposted frombrumous brumous viagdybam gdybam

September 11 2017

07:12
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaolakocie olakocie

July 16 2017

20:20
3060 7e5b
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaathlin athlin
20:20

July 12 2017

20:56
7698 bf9c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamy-anxieties my-anxieties

July 06 2017

08:37
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viaBeatNick BeatNick
08:37

July 05 2017

09:32
3823 e1b7 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaCannonball Cannonball

June 28 2017

22:02
9739 8df0 500
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaardhund maardhund
21:53
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viasalami salami

June 16 2017

18:24

May 21 2017

21:27
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
17:29
8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viaimpressive impressive

April 07 2017

22:17
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaolakocie olakocie

April 04 2017

20:44
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire viakoralina koralina

March 27 2017

19:25
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viauciekam uciekam

March 25 2017

19:02
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viauciekam uciekam
18:53
8474 bc25
Reposted fromrol rol viaolakocie olakocie

March 15 2017

16:44
4515 1445

gabbigolightly:

Reading, 1986 by Guy Le Baube

Reposted fromLittleJack LittleJack viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl