Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2017

2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viaImaginationMika ImaginationMika

November 15 2017

7447 b8b4 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
9967 4504 500
Reposted frombrumous brumous viagdybam gdybam

September 11 2017

8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaolakocie olakocie

July 16 2017

3060 7e5b
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaathlin athlin

July 12 2017

7698 bf9c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamy-anxieties my-anxieties

July 06 2017

7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viaBeatNick BeatNick

July 05 2017

3823 e1b7 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaCannonball Cannonball

June 28 2017

9739 8df0 500
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaardhund maardhund
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viasalami salami

June 16 2017

May 21 2017

1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viaimpressive impressive

April 07 2017

A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaolakocie olakocie

April 04 2017

0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire viakoralina koralina

March 27 2017

Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viauciekam uciekam

March 25 2017

Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viauciekam uciekam
8474 bc25
Reposted fromrol rol viaolakocie olakocie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl